Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

Материална база

 • Детска градина „Снежанка” предлага на своите деца и родители съвременни и съобразени с възрастта на децата материална база.Детската градина разполага с две сгради-централна сграда и филиал. Всяка група е обзаведена с удобни мебели, които провокират творческо въображение и креативност на учители и деца. Материалната база разполага с модерно обзаведени занимални с кътове за игра и учебна дейност. Също така базата разполага с медицински кабинет, перално помещение и открити площадки обособени с пясъчник и люлки.На разположение на персонала, за работа с децата има мултимедия, интерактивна дъска, лаптопи, телевизори. Всяка година се извършват ремонтни дейности със средства от бюджета. Помещенията към групите, кабинетите, тоалетните са ремонтирани и отговарят на всички хигиенно-нормативниизисквания. Детската градина разполага и с много богат гардероб от костюми и носии за празниците. Детската градина разполага с видео-наблюдение на двата входа. 
 • Опазване и обогатяване на материално-техническата база на ДГ;
 • Създаване на организация за контрол;
 • Получаване на нови облекла;
 • Предприемане на адекватни и координирани действия за опазването и увеличаване на методическите пособия и материално-техническата база;
 • Да следи за спазването на реда и условията за отдаване и получаване на материали;
 • Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на загуба или повреда на наличните методически пособия;
 • При приемане на нови облекла и пособия да се завеждат и да се упражнява контрол при използването им.
 • Проучване на наличното в материално-техническата база/през годината/
 • Съвместна дейност на всички членове за осъществяване на контрол и опазване на методическите пособия и материално-техническата база/постоянен/
 • Предприемане на действия относно намирането на евентуални спонсори,които да помогнат за подобряване на МТБ на детската градина.