Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

 

 „За да постигнем големите си цели,
трябва не само да мечтаем, но и да действаме,
не само да планираме, но и да вярваме."

                                                           Анатол Франс.

       

 

    Ние, педагозите от детска градина "Снежанка" гр. Велики Преслав, искаме децата да получават най-доброто от нас, възрастните - да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мненията си, да търсят верния път и постигат желанията си, да се вслушват, да се борят, да откриват, да съграждат. И сигурно, защото за нас, ученето е верую, то и тях се стремим да поведем по пътя за познанието, играта,труда и общуването. „Чудесата на света в детските очи не са седем –те са седем милиона", казва Уолт Стрейтиф - нека им ги покажем. Това ще го направим само ако имаме ясен път за развитие на детската градина като цялостна организационна структура. Управлението й изисква разработване, избор и реализация на стратегия.

 

 

 

ЕКИП: 

Директор - Даниела Христова 

Главен учител - Христина Минева

Старши учител - Светлана Желева

Старши учител - Илияна Иванова

Старши учител - Мария Илиева

Старши учител  - Галина Иванова

Старши учител - Александрина Марчева

Старши учител - Цветанка Стоянова   

Старши учител - Силвия Петрова

Старши учител - Мариана Савова

Старши учител - Светла Маринова

Старши учител - Тодорка Димитрова

Старши учител - Росица Конарова

Учител - Бонка Димитрова          

Учител - Анифе Исмаилова

Учител - Десислава Христова   

Учител - Ваня Димитрова

Музикален педагог - Нина Денева

Логопед/ресурсен учител -  Димитрина Иванова

Пом. възпитател - Гинка Иванова

пом. възпитател - Жечка Стефанова

Пом. възпитател - Стела Патлеева

Пом. възпитател - Крася Денева  

Пом. възпитател - Донка Харизанова 

Пом. възпитател - Цанка Койчева

Пом. възпитател - Дарка Серафимова

 Пом. възпитател - Емине Ибрахимова 

Медицинска сестра - Мария Русева 

Медицинска сестра - Марина Златева 

АТС - Анелия Танева 

Готвач - Цветанка Василева

Помощник готвач - Мария Славева

Работник кухня - Надка Вълкова 

Перач - Върбинка Илиева 

Перач - Валентина Вълчева 

Огняр - Неделчо Спасов 

Огняр - Галин Господинов