Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

История

Детска градина „ Снежанка“ е пазител на традиции и ценности, но и последовател на новостите в образованието, възпитанието и социализацията на най-малките, както и техния прозорец на бъдещето им развитие.
Детска градина „ Снежанка“ започва да функционира през 1976 година, когато за първи път в град Велики Преслав на ул. „Александър Стамболийски № 96 отваря врати, за да посрещне децата в един приказен рай.
Тя предоставя възможност за децата да попаднат в една стилна и различна среда.Занималните са обзаведени с различни по размери,форми и цветове мебели, обособени са разнообразни кътове за занимания, игри и природни кътове.В една от занималните има интерактивна дъска с образователен софтуер.
Стремим се да възпитаваме у децата родолюбив дух, традиции и национално достойнство. Тръгването на детска градина е социално преживяване извън семейството. Тя е първото преживяване на детето да е сред група на равните и така да го изправя пред необходимостта да развие умение за хармонични отношения в подобна среда.
В своята работа учителите се стремят да осъзнаят специфичните потребности на отделните деца в групите, техните желания, интереси и потребности.
Навлизането на информационните технологии в образователно възпитателния процес дава възможност учителите да поднасят учебния материал по един нов съвременен начин на преподаване.
В детската градина се приготвя храна според изискванията на ХЕИ за рационално хранене , като се спазват нормативните изисквания за безопасност на храните.