Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

IV А възрастова група "Бърборино"

 

 

ГРУПА „ БЪРБОРИНО“

Екипа на групата се състои от

Старши учител Цветанка Стоянова

Учител Десислава Христова

Помощник възпитател Донка Харизанова.

 

 

"Весело е тук при нас, уверете се завчас.
Бърборинковци  ни наричат и към нас всички тичат.
В нашата група дружно ний живеем, учим, забавляваме се и се смеем.

При нас по цял ден е веселба и всичко ново научаваме с игра и усмивка на уста!

 

Групата се състои от 18 деца, 6 момичета и 12 момчета! 

Нашите цели:

В група „ Бърборино“ винаги е имало пъстрота и иновативност в своето преподаване и поднасяне на нови знания и умения. За нас е важно , децата да бъдат щастливи и обгрижвани по най- добрият начин. Ние мислим, че всяко дете заслужава качествено образование, грижа, любов и подкрепа. Всяко дете заслужава адекватен педагог до себе си, който да му посочва правилния път. Защото българското образование има нужда от млади, мотивирани специалисти.В нашата група децата се възпитават и обучават в здравословна, безопасна и сигурна среда. Децата се зачитат като активни участници в образователния процес и се поощряват с морални и материални награди.В групата осигуряваме среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на  децата и гарантираща цялостното развитие на детето.

Ние, учителите в групата, се стремим да осигурим физическо, познавателно, езиково, духовно – нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата. Дейностите, които извършваме с децата, са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности. Усилията ни са насочени към организиране на игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество.