Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

III Б възрастова група "Мики Маус"

Група Мики Маус

Групата се състои от 18 деца – 8 момичета и 10 момчета. Децата изграждат тяхното разбиране за света чрез игра. Учат се докато играят, пеят и мечтаят. Придобиват социални умения, интелектуални, физически и креативни. Нашата цел е да осигурим благоприятна среда, в която всяко дете да припознае себе си с неговия уникален стил на растеж и развитие. Ние им помагаме и ще им помагаме да развият пълния си потенциал , за да се чувстват уверени , когато отидат в училище. През 2022-2023 година избрахме познавателни книжки за работа от програмна система„Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“.

 

⦁ Група "Мики Маус" е кръстена на един от най - любимите за децата анимационни герои. 

⦁ В група "Мики Маус" има правила за поведение и взаимоотношения , създадени от децата. Традиция е на 15 септември децата да се посрещат с откриване на учебната година в двора на детското заведение..

⦁ Основна задача на екипа на група "Мики Маус" е да осигури лесна и бърза адаптация на децата към условията на детската градина.Положителните емоции са важни за децата и тяхното развитие, затова ние ги осигуряваме ежедневно под формата на игри, песни и занимания.Важно за екипа на групата е добрата комуникация с родителите. Затова вратите на групата са отворени ежедневно за достъп на родителите.

 

Екипът, който се грижи за децата от II „б“ група:

Александрина Марчева – старши учител

Анифе Исмаилова – учител

Жечка Стефанова – пом. Възпитател

 

Нашето мото:
Ние сме слънчеви деца,
носим радост, красота!
Щастие в погледа ни грее,
весел смях от нас се лее!


Мисия:
Основната ни мисия е да усъвършенстваме създадените педагогически, здравно- хигиенни, материални условия, необходими за качествен образователно- възпитателен процес. Тя се основава на въведените добри практики, традициите, запазени през десетилетията от основаването на градината, постигнатите резултати, ценностите и вярванията.