Facebook
ДГ "Снежанка"
Детска градина в град Велики Преслав

II Б възрастова група "Калинка"

Група „Калинка“


От група „Калинка“  сме ние децата,
най-интересна за нас е играта.
В смях и забавления с приятели добри,
минават в детската градина нашите дни.

 

Екип на групата:
Илияна Иванова Здравева - старши учител
Мария Димитрова Илиева - старши учител
Емине Мусова Ибрахимова - помощник – възпитател


Девиз на групата: „Здрави и жизнерадостни, знаещи и можещи.“


Група „Калинка“ носи своето име от учебната 2010 – 2011г.
Екипът на групата се старае да създаде спокойна и приятна атмосфера, в която децата да растат щастливи